Plaćanje

uplatiti rezervaciju mjesta u kampu: 70 EUR/140 EUR na račun /rezervacija se ne vrača, osim u opravdanom slučaju (bolest ili ozljeda djeteta)/. (Moguća uplata u mjesečnim ratama na račun do najkasnije 7 dana od početka smjene kampa)

uplatiti ostatak iznosa ili iznosa u cijelosti na žiro račun:

  • nalogom za plaćanje ili Internet bankarstvom
    • jednokratna uplata
    • uplata gotovinom u ratam

Partneri

Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp
Summertime Volleyball Camp